UGent leerstoel Agrotopia

Een toekomstgerichte professionele tuinbouw in een klimaatgestuurde omgeving in de stadsrand of de stad.

 Om dit te bekomen, brengt de leerstoel een inspirerend kader tot stand om de ontwikkeling van innovatieve concepten in glastuinbouwtechnologie en verticale stadstuinbouw te stimuleren en te realiseren. 

>Lees het volledige visiedocument hier.

 

Een multidisciplinair platform

De leerstoel brengt een waaier aan expertise samen waaronder serreconstructie, klimaatcontrole, sensoren en modellering, microbiële ecologie en technologie, plantenfysiologie en plantziektes. Agrotopia vormt een unieke proeflocatie voor onderzoek, demonstratie en communicatie binnen de leerstoel.

De leerstoel Agrotopia werkt aan

  • het verduurzamen van de glastuinbouw in Vlaanderen door het ontwikkelen van innovatieve concepten in glastuinbouwtechnologie
  • het integreren van de principes van de circulaire economie en het verhogen van de rendabiliteit in een verstedelijkte omgeving
  • het bekomen van een versnelde implementatie van deze innovaties
  • het bekomen van een breed draagvlak voor professionele stadstuinbouw 


De leerstoel werd opgericht aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent met de steun van REO Veiling en Inagro

> Contact: agrotopia@ugent.be
> Alle informatie omtrent projecten of activiteiten van de leerstoel.

oncepten in glastuinbouwtechnologie en verticale stadstuinbouw te stimuleren en te realiseren.

De leerstoel vormt een multidisciplinair platform en brengt een waaier aan expertise samen waaronder serr

econstructie, klimaatcontrole, sensoren en modellering, microbiële ecologie en technologie, plantenfysiologie en plantzie

kt

es.