Co-creëren om te innoveren

Een multidisciplinaire en multistakeholder aanpak kan sterk bijdragen tot het uitwerken van hoogtechnologische glas- en stadstuinbouwconcepten. 

Agrotopia geeft vorm aan het Agrotopia living lab. Binnen living labs staan de eindgebruikers centraal. In Agrotopia brengen wij technologiebedrijven, eindgebruikers, toeleveranciers, kennisinstellingen en overheden samen om innovatieve technologieën te ontwikkelen.

 

 

Via co-creatietrajecten betrekt Inagro eindgebruikers in het Agrotopia living lab van meet af aan bij jouw innovatieproces. Hierbij bouwen we op onze uitgebreide ervaring in glastuinbouw en maken we gebruik van verschillende technieken, waaronder brainstormsessies en workshops. De Agrotopia dakserre vormt hierbij een experimenteerruimte voor innovatietrajecten van idee tot co-creatieve validatie. Dit laat toe technieken en producten op maat van de doelgroep te ontwikkelen en bevordert hun introductie op de markt.

 

 

Zie jij ook de unieke kansen van deze klantgerichte R&D aanpak voor jouw bedrijf? 

Maak alvast vrijblijvend een afspraak met onze expert Ine Pertry om de mogelijkheden tot samenwerking te verkennen.

En twijfel je nog? Laat dan alvast onderstaande eerste voorbeelden je inspireren en overtuigen.

 

Sinds 1 september 2020 is Agrotopia officieel erkend als living lab door ENOLL (het Europees netwerk van living labs, enoll.org). 

ENOLL erkent en definieert living labs als gebruikersgerichte, open innovatie-ecosystemen op basis van co-creatie in onderzoek en innovatie in real life omgevingen. Eindgebruikers staan centraal en als ENOLL lid past het Agrotopia living lab deze principes toe.

Hy4Dense

In het Hy4Dense project worden hydroteeltsystemen ontwikkeld voor de teelt van dichte zaaigewassen zoals veldsla, rucola en spinazie. Hiervoor werden via een open call co-creatiewerkgroepen opgezet in Vlaanderen, Nederland en Engeland bestaande uit telers, technologie-ontwikkelaars, onderzoekers, verwerking, distributie en retail.

Op basis van brainstormmomenten en interviews brachten we de vereisten voor het nieuwe systeem in kaart en definieerden we de te onderzoeken paramaters, zoals zaaidichtheid, beheersing van algen en substraattype. De pilootinstallatie die in de dakserre geplaatst zal worden, is in volle ontwikkeling. Op regelmatige tijdstippen is er een terugkoppeling naar de co-creatiegroepen om nog meer input te verzamelen en sectorgericht te werken.

 

Op basis van de input verworven tijdens de co-creatiesessies worden de prototypes uitgetest op Inagro

Entomoponics

In juli 2021 gaat ook het Entomoponics project van start. Samen met glastuinders zal Inagro kijken of hun afvalstromen als bron kunnen dienen voor insectenteelt en er worden zowel in de dakserre als bij glastuinbouwbedrjiven prototypes opgezet om na te gaan of dit binnen een en dezelfde omgeving kan plaatsvinden.

Vertihydro

Het Vertihydro project richt zich dan weer op hoge verticale teeltsystemen in de serre om zo de beschikbare ruimte optimaal te benutten. In een eerste stap bevroegen wetelers en onderzoekers om de vereisten van dergelijke systemen te bepalen. In een volgende stap werden technologie-ontwikkelaars betrokken. via interviews, een interactieve workshop en een bezoek aan de gevelserre waar de installaties gebouwd zullen worden, bespraken we verschillende uitdagingen en verwachte resultaten met de deelnemers . Zo brachten de experten de haalbaarheid en potentiële risico's van de beoogde functionaliteiten van de innovatieve oplossing in kaart.