Praktijk- en toekomstgerichte onderzoeksvragen beantwoorden

Agrotopia biedt plaats om praktijkgerichte en toekomstgerichte onderzoeksvragen voor een innovatieve en duurzame glastuinbouw te beantwoorden. De 13 moderne onderzoeksafdelingen zijn representatief voor de moderne teelt van vruchtgroenten en bladgewassen. Deze afdelingen bieden ruimte om zowel aan kleinschalige conceptontwikkelingen als grootschaliger validatie-onderzoek te doen.

 

Het onderzoek richt zich onder andere op:

  • hydroteelt
  • meervoudig ruimtegebruik in de serre
  • gebruik van kunstmatige belichting
  • geïntegreerde gewasbescherming
  • gesloten meerlagenteelt
  • sluiten van kringlopen (energie, water, nutriënten en afvalstromen)
  • klimaat
  • innovatieve energiebesparende technieken.

 

Een overzicht van de lopende projecten kunt u hieronder vinden.

Lopende projecten


Crop on top - het platform voor co-creatie van innovatieve urban farming technologie

Het EFRO-GTI-project 'Crop on top' zet in op de ontwikkeling van innovatieve technieken voor stadstuinbouw via co-creatie tussen technologiebedrijven, telers, toeleveranciers, kennisinstellingen en overheden. Agrotopia vormt hiervoor de unieke proeflocatie. Lees meer.

Hy4Dense -  Ontwikkelen van hydrocultuursystemen voor groenten met grote zaaidichtheid

Binnen het Hy4Dense project gaan Inagro, HoWest Industrial Design Center, Proeftuin Zwaagdijk, Essex University en NIAB aan de slag om hydroteeltsystemen te ontwikkelen voor de teelt van dichte zaaigewassen zoals veldsla, spinazie of rucola. Lees meer;

Cities2030 - Co-creating resilient and sustainable food systems towards FOOD2030

Het Horizon2020 project Cities2030 strreeft naar een duurzame verandering van de voedselketen binnen steden en sterk verstedelijkte regio's. Binnen dit project deelt Inagro zijn kennis en ervaring van de dakserre voor het opzetten van voedselproductie in een verstedelijkte omgeving. Lees meer. 

Vertihydro - Verticale hydro-installaties voor optimaal ruimtegebruik in de serre

Het Vertihydro project richt zich op de ontwikkeling van hoge verticale teeltsystemen in de serre om zo de beschikbare ruimte optimaal te benutten. Lees meer.