Nieuws
Terugblik inspirerende inspiratietoer demomaatregelen

Omdat ‘zien doet geloven’ organiseerden we afgelopen zomer 3 inspiratiedemo’s. Die gingen telkens door op een locatie waar al een specifieke maatregel erosie aanwezig is. Een 20-tal landbouwers kwam op één of meerdere demo’s langs om mee te zien wat de impact is van de maatregelen en welke voor- en nadelen eraan verbonden zijn.  

 
Waterinname naar Verdronken weiden nog steeds niet mogelijk wegens hoge pesticidendruk.

Door de vele regen zou er dit jaar ruim voldoende water kunnen zijn voor drinkwaterproductie uit de verdronken weiden en Zillebekevijver, maar door de hoge pesticidendruk in de Bollaertbeek en Pollepelbeek, die de verdronken weiden voeden, moet het water sinds april rond de verdronken weide geleid worden. De frequente aanwezigheid van enkele pesticiden in concentraties groter dan 1 µg/L zijn hiervan de oorzaak. Op 15 september moest het waterproductiecentrum in Zillebeke zelfs uit dienst genomen worden door de lage waterpeilen in Zillebekevijver. Hoog tijd dus om maatregelen te nemen!  

 
Drinkwaterproductie vanuit Kleine Kemmelbeek wel mogelijk

In juni werden in de Kleine Kemmelbeek ook hoge waarden aan pesticiden gemeten en dit voorjaar werd de waterinname naar Dikkebusvijver ook stopgezet. Maar de beperktere hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen in de Kleine Kemmelbeek deze zomer zorgden ervoor dat de waterinname vanuit de Kleine Kemmelbeek vrij snel weer kon worden opgestart.

Werk mee aan een betere waterkwaliteit en neem maatregelen!

Dit voorjaar werd bijna 8 kilometer extra grasbufferstroken langs de Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek aangelegd. Dit zijn al mooie resultaten, maar de waterkwaliteitsmetingen deze zomer laten zien dat we er nog niet zijn. De pesticidendruk blijft hoog. Om de problematiek verder aan te pakken, zijn meer maatregelen nodig. Voor het aanleggen van maatregelen zijn momenteel financiële vergoedingen beschikbaar in de regio. Dus grijp die kans en pak deze problematiek aan! We zetten de mogelijkheden nog even op een rijtje.

Opnieuw stijgende concentraties methaldehyde in de beek!

De concentraties aan metaldehyde (Metarex Inov, Arionex, Limafight, Limaslak Pro, Medal 6%,...) stijgen ook opnieuw. Deze actieve stof is zeer moeilijk uit het water te verwijderen, dus dergelijke overschrijdingen betekenen niet alleen een nog langere periode dat er geen waterinname voor drinkwaterproductie kan gebeuren, maar hypothekeert ook het gebruik van deze slakkenkorrels in de toekomst.

Nieuwe contactpersonen

Elien Dupon was lange tijd het vertrouwde gezicht voor de projecten rond waterkwaliteit in de Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek. Elien is en zal nog langere tijd afwezig zijn door ziekte- en bevallingsverlof, daarom zijn er nieuwe contactpersonen om jullie blijvend van dienst te zijn.

Laat je inspireren door collega’s!

Vorig jaar werden heel wat samenwerkingsovereenkomsten voor demomaatregelen ikv Waterlandschap afgesloten met landbouwers. Er verschenen gras- en graskruidenstroken en houthakseldammen in de regio. Enkele collega-landbouwers vertellen jou in dit fimpje graag waarom ze maatregelen aanleggen ikv Water+Land+Schap. Laat je inspireren!

Inspiratietoer demomaatregelen

Enkele weken terug kregen jullie al een uitnodiging voor onze ’inspiratietoer demomaatregelen’. Het afgelopen jaar hebben immers heel wat landbouwers één of meerdere maatregelen aangelegd en een evaluatie ter plaatse lijkt wel aangewezen. We laten daarbij vooral jullie, de landbouwers, aan het woord. Je wordt warm opgeroepen om jullie mening, zowel positief als negatief te delen en te bediscussiëren. Noteer alvast de datum in jullie agenda.

Waterkwaliteit Bollaertbeek: goed en slecht nieuws

Het spuitseizoen is goed op dreef en ook de pieken van gewasbeschermingsmiddelen bereiken jammer genoeg ook grotere hoogtes... We geven jullie een update en willen nogmaals een oproep doen om gebruik te maken van de demomaatregelen om waterverontreiniging aan te pakken. Op die manier hou je zoveel mogelijk zelf in handen en verkleint de kans op verplicht opgelegde maatregelen.

Waterkwaliteit Kleine Kemmelbeek: record gebroken
Dit voorjaar werd een record gebroken in de Kleine Kemmelbeek. De hoogste concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen in het voorjaar werden daar immers gemeten. Niet echt een record om trots op te zijn dus. We willen nogmaals benadrukken om omzichtig met gewasbeschermingsmiddelen om te gaan en maatregelen te nemen om te verhinderen dat we dergelijke records breken…
Meer info

Ellen Pauwelyn
ellen.pauwelyn@inagro.be
T 051 27 32 90

Jan Vanwijnsberghe 
jan.vanwijnsberghe@inagro.be 
T 051 27 32 95

Volgend event
06.07.20 - Workshop: Samen voor een betere waterkwaliteit in de Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek

In het project WaterProtect hebben we de afgelopen drie jaar intensief samen gewerkt om een betere waterkwaliteit op vlak van gewasbeschermingsmiddelen te verkrijgen in de Bollaertbeek. Alle actoren werden betrokken, input werd gevraagd, acties werden opgezet. Maar het is nog niet gedaan. Daarnaast was er ook het Leader Westhoek project Kleine Kemmelbeek, die de erosie in het afstroomgebied van de Kleine Kemmelbeek wou aanpakken. Beide afstroomgebieden kampen met dezelfde problematiek, dus gaan we in beide gebieden samen over tot actie. En wel binnen het Leaderproject Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek en het Landinrichtingsproject Water-Land-Schap. 

 

Met steun van ELFPO


Horizon 2020

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No. 727450